Ekibimiz;

30 yıla yakın deneyime sahip hukukçu danışmanımızın hukuki derinliği ve tecrübesini, avukatlık mesleğini icra eden genç ve dinamik bir bakış açısının modern vizyonu ile birleştirerek kurduğumuz güçlü ekip ile müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukuki çözümleri sunuyoruz. Çekirdek ekibimiz ile tüm hukuki süreçlerinizi özenle, birinci elden takip edebiliyoruz.


Ayşegül, meslek hayatının başından itibaren yoğun olarak ticaret ve borçlar hukuku alanlarında çalışmış ve bu alanlarda derin bir tecrübe kazanmıştır. Çok sayıda şirketin ticari alacaklarına ilişkin dava ve icra dosyalarını takip etmiş ve uyuşmazlıkların çözümü süreçlerinde yer almıştır. Ayşegül ayrıca, idare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve ceza hukuku alanlarında da faaliyet göstermektedir. Bu alanların yanı sıra Ayşegül, insan hakları hukuku alanındaki çalışmalarını pek çok sivil toplum örgütünde koordinatörlük ve kurucu üye olmak da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde yer alarak sürdürmektedir.

Av. Ayşegül Ağur

Kurucu Avukat

Dil: İngilizce ve Türkçe.

Daha üniversite döneminden itibaren profesyonel kapasitesini arttırmak için yoğun bir şekilde çalışan Ayşegül; Anayasa Mahkemesi ile; BM alt kuruluşları, Cambridge Üniversitesi, Chanel gibi özel sektör bileşenleriyle paydaşlık yürüten İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği / Minerva BHR Yönetim Danışmanlığı Şirketi gibi kurumlarda stajlar gerçekleştirerek deneyim kazanmıştır. Geleceğin Kadın Liderleri/KAGİDER, İnsan Hakları Akademisi/Friedrich Naumann Foundation başta olmak üzere pek çok fellowship programı, BM Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi Gençlik Forumu, AB tarafından desteklenen kapsamlı bir dijital dönüşüm eğitimi olan Herkes Dijital Sever/STGM gibi projeler, Swedish Research Institue in Istanbul (SRII) ve Jean Monnet Chair, İnsan Hakları Okulu gibi kurumların düzenlediği yaz okulları vd. 'den kabul almış; kurucu üyesi olduğu ve genel koordinatörlüğünü yürüttüğü ÇAÇAv (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar) Gençlik İstanbul Ağı’nı temsilen bulunduğu National Democratic Institue Turkey’in Katılıyoruz programı kapsamında hazırladığı projeyi İstanbul’daki yerel belediyelere tanıtmış, proje çıktılarını BM eski Strateji ve Planlama Direktörü ile paylaşma şansı yakalamış ve topluluk adına Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Programı’ndan kabul almış ve kapasite geliştirme sürecini yönetmiştir. Bunlara ek olarak Ayşegül çeşitli projeler kapsamında; Google, Jhonson & Jhonson Company, LCW gibi kurumlarda yönetici olarak çalışan kişilerden mentorlük ve koçluk desteği almıştır.

Topluluğun aktif bir parçası olarak ;

Yayınlar

  • Blockchain Teknolojisi: Çocuk İşçiliği ile Mücadelenin Yeni Cephesi (Makale), İstanbul Barosu Dergisi, Kasım 2023

  • Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlalleri, Yeni Güney Gazetesi, Ağustos 2022

Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Özcan Günergök

Prof. Dr. Özcan Günergök İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak yaklaşık otuz yıllık tecrübesiyle bir bilim insanı ve hukuk danışmanı olarak özel hukuk alanında çalışmalarını devam ettirmekte ve mahkemelerde borçlar hukuki nitelikli hesaplamalar / sözleşmeler hukuku uzman bilirkişisi olarak görev almaktadır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında lisans derecesini ve 1995 yılında yüksek lisans derecesini aldıktan sonra iki yıl Köln Üniversitesi’nde Almanca öğrenimi görmüştür. Doktor ünvanını 2002 yılında Marmara Üniversitesi’nden almıştır. 2003 yılında avukat olarak çalışmaya başladığı; 1935 yılında Atatürk'ün talimatı ile kurulan ve bugün Türkiye'nin halka arz edilen en büyük şirketlerinden biri olan Şişecam’da hukuk müşaviri görevine yükselmiş, bir başka deyişle şirketin tüm hukuk operasyonlarından sorumlu en üst düzey yetkili olarak 2018 yılına kadar kurumda çalışmıştır. 2017 yılında doçent ünvanını almaya hak kazanmıştır ve 2018 yılında akademideki görevine geri dönmüştür ve 2023 yılında ise profesör ünvanını almış olup halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeni Hukuk ABD öğretim üyesidir. Sözleşmeler hukuku başta olmak üzere medeni hukukun tüm alanlarında ekibimizin çalışmalarını yönetmektedir. 

Dil: Almanca, İngilizce ve Türkçe.

Başlıca Kitapları

  • Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu, Vedat Kitapçılık, Mart 2014

  • Haksız Fiil Hukukunda Ceza Zamanaşımı, On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2021

  • Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı, Umuttepe Yayınları, Ocak 2020

  • Avukatlık Sözleşmesi 3. Basım, Yetkin Yayınevi, Mart, 2013

  • Sigorta Hukuku Dersleri (2. Yazar), Umuttepe Yayınları, Mart, 2022

  • Medeni Hukuka Giriş, (2 . Yazar), Umuttepe Yayınları, Ekim 2023