Agur Legal

Kadim hukuk geleneğini, yenilikçi bir bakış açısı
ve modern bir vizyon ile birleştiriyoruz.
Teknoloji ve sosyal etki odaklı çalışan kişi ve
kurumlara özel hukuki çözümler geliştiriyoruz.

 • Sadece en iyi bildiğimiz işleri yapmayı tercih ediyoruz.

 • Müvekkillerimize özel hukuki yaklaşımlar benimsiyoruz. Motivasyon ve kaygılarınızı analiz ederek sizin için en uygun hukuki yöntemleri belirleyerek sofistike çözümler üretiyoruz.

 • Kurumsal olarak de-growth misyonu ile niteliği niceliğe tercih ediyoruz. Bu sayede tüm hukuki süreçlerinizde en üst düzeyde özen gösterebiliyoruz. Her hukuki süreci elimizdeki tek dosya imişcesine büyük bir titizlikle yürütebiliyoruz.

grayscale photo of person using MacBook
grayscale photo of person using MacBook

İnsan haklarına ve çevreye saygı göstererek ortak iyiye hizmet etmek isteyen şirketler, sosyal etki yaratmak isteyen start up’lar, tutku duydukları bir amacın peşindeki sosyal girişimler, gelecek vaadeden CEO’lar, freelance çalışan gözü pek yazılımcılar; sizinle ortak paydada buluşuyoruz.

Sosyal sorunlara çözüm arayan, üreten, değiştirip dönüştürmek isteyen, birden fazla başarı motivasyonu olan kişi ve kurumlarla çalışıyoruz. Size özel hukuki süreç tasarımı ve sonuç odaklı yaklaşım ile tutkunuzu büyütüyoruz.

chess pieces on board
chess pieces on board

About Us

 • İşimizin her aşamasında en yüksek etik standartlar ve tam bir şeffaflık sağlamaya özen gösteriyoruz. Müvekkillerimizle ilişkilerimizden hukuki süreçlerimize kadar dürüstlük ve adalet perspektifini temel alıyoruz.

 • Bilginin gücüne inanıyoruz ve bu gücü temsil etme motivasyonuna sahibiz.

 • Sosyal adaleti teşvik etmek ve topluma olumlu etki yapmak için hak temelli çalışmalarda yer alıyoruz.

Our Main Team

Founding Attorney

Legal Counsel

photo of outer space

Areas of Expertise

 • Disputes arising from private law areas such as law of contracts, corporate law, commercial debt relations

 • Rights seeking methods such as individual application to the Constitutional Court, application to the ECHR, administrative lawsuits

 • Disputes arising from IT law; cryptocurrencies, NFTs, blockchain, etc.

 • Human rights law

 • Compliance Processes

10 and 20 us dollar bill
10 and 20 us dollar bill
person in orange long sleeve shirt writing on white paper
person in orange long sleeve shirt writing on white paper
low angle photo of city high rise buildings during daytime
low angle photo of city high rise buildings during daytime
black and silver laptop computer
black and silver laptop computer
gold and black round logo
gold and black round logo
blue flag on pole near building
blue flag on pole near building
a golden scale with an eagle on top of it
a golden scale with an eagle on top of it
people sitting near table with laptop computer
people sitting near table with laptop computer

Agur Blog

Current developments in legal issues, intellectual discussions, a multidisciplinary approach and much more with various themes such as Contracts 101, Ask My Lawyer, Pursuit of Justice!