Hukukçu Gözüyle Yatırım Almanın 9 Aşaması

Yatırım turuna çıkmadan önce tamamlamanız gereken 9 aşama nedir?

4/3/20242 min oku

a close up of a one dollar bill
a close up of a one dollar bill

1- İş Planının Belirlenmesi
Yatırımcıların, sizden iş planı başta olmak üzere çeşitli belgeler talep edeceği gözetilmelidir.

2- Şirket Kuruluşu veya Ticaret Siciline Bildirim Yükümlülükleri
Yatırım almak için zorunlu bir aşama olmasa da kuvvetle muhtemel ki yatırımcılar hukuki güvence olması açısından sizin bir şirket kurmuş olmanızı arayacaktır. Şirkete yeni bir yatırımcı kabul edildiğinde ise şirketin ilgili belgelerinde düzenlemeler yapılması gerekmektedir ve ticaret siciline bildirim yapılması gerekmektedir.

3- Gizlilik Sözleşmesi
Şirketin sır ve gizli bilgileri ile diğer çıkarlarını korumak için yatırımcılara aktarılan bilgilerin gizlilik sözleşmesi ile koruma altına alınması oldukça elzem bir aşamadır.

4- Finansman Kaynağının Belirlenmesi
Yapılacak yatırımın nakdi olması, bir gayrimenkul tesis edilmesi, fikri mülkiyet hakkının konu edinmesi vb. vergi hukuku açısından büyük önem arz etmektedir.

5- Şirket Değerlemesi
Bağımsız uzman tarafından şirketin değerlemesi yapılmalı ardından pay miktarı netleştirilmelidir.

6- Uyum Süreçleri (Complience, Due Diligence)
Şirketlerin, faaliyetlerini yürütürken tüm yasal gerekliliklere uyum sağlamış olması potansiyel yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir.

7- Yatırım Şartları ve Term Sheet
Yatırımcı ile yapılan ön anlaşma belgesi olan term sheet'ler ile finansmanın sağlanacağı şartlar belirlenir. Bağlayıcı bir hukuki sözleşme olmamasına hukuki danışmanlık almak sizin lehinize en avantajlı koşulları müzakere etmenizde oldukça önemlidir.

8- Hissedarlık Sözleşmesi (SHA)
Yatırımın en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Bu anlaşma ile hisse devri yapılır ve şirket gerekli yatırımı alır.

9- Çıkış Stratejisinin Belirlenmesi (Exit Stratejisi)
Şirketin fesih, birleşme, satış vb. durumunda ne olacağına ilişkin kayıttır. Belirtilen durumlarda alacaklılar ve hissedarlar/yatırımcılar veya borçlular arasında hükümde belirtilen şekilde adil bir şekilde pay almasını veya borç yükünü eşit oranda taşıması düzenleme altına alınmalıdır.

Yatırım turuna çıkmadan önce uzman bir hukuk ekibi ile birlikte çalışma ihtiyacı duyuyor iseniz
uzman ekibimiz ile ücretsiz öngörüşme gerçekleştirmek için bize ulaşabilirsiniz.